หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายสุทธิ จันทรวงษ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายสุทธิ จันทรวงษ์

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6001

...
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6007-8

...
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6010

...
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6013-15